Järnväg

Tågtrafiken är en viktig del av vårt land vad gäller transport av både varor och av människor, och den måste få bra förutsättningar. Vårt kundsegment är Trafikverket och samtliga lokaltrafikskunder. NRC Group tar uppdraget att bygga för framtiden på stort allvar. Det kan vara genom att bygga ut en enkelspårig bana till dubbelspår, rusta upp en järnväg för att öka säkerheten, eller bygga för en välkomnande miljö för tågresenärer. Vi hanterar även drift och underhåll av järnväg på flera banor runtom i Sverige.

Säkerhet, omsorg och stolthet

En annan aspekt i vad som är viktigt när det gäller järnvägen är säkerheten. Till exempel genom byggnation av brandvattenmagasin eller att sätta upp staket för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Oavsett vad det gäller så arbetar vi alltid med både omsorg och stolthet i allt vi gör.

NRC Järnvägs unika värdeerbjudande bygger på att vi ser till helheten för kunden och tar ansvar för ett bra resultat och en säker leverans och vi erbjuder kunden en helhetslösning i MBEST-projekt. Vi är lyhörda och utformar lösningar i nära samverkan och dialog med kunden utifrån kundens behov och säkrar rätt sammansatta team. Vi är en miljömedveten organisation med en tydlig miljöpolicy och vi strävar efter kvalitet i alla led. Vi är även TransQ-certifierade och följer noga upp våra samarbetspartner och leverantörer.

Våra huvudsakliga områden

Med specialutbildad personal och stor erfarenhet av arbete i järnvägsmiljö utför NRC Group olika typer av uppdrag. Vi har fokus på att rekrytera kompetent personal i alla led. Viktigt just nu är projektledning och platsledning. Våra huvudsakliga områden är att rusta upp befintliga spår, bygga nytt och underhålla samt bygga kanalisation, bullerskydd och plattformar. Men vi arbetar även med andra typer av projekt som är närliggande och som är kopplade till järnvägsmiljöer.

Jobba med oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.