VI BYGGER SVERIGES NYA INFRASTRUKTUR

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med infrastruktur i Sverige, Norge och Finland. Vi bygger vägar, broar, tunnelbana och är experter inom alla teknikområden för utbyggnad av järnväg.