Vi ser till helheten och säkerheten

NRC Group tar uppdraget att bygga för framtiden på stort allvar. Det inkluderar allt från underhåll av järnväg och upprustning för att öka säkerheten, till att anlägga vägar och broar eller bygga ut en enkelspårig bana till dubbelspår. Vårt unika värdeerbjudande bygger på att vi ser till helheten för kunden och tar ansvar för ett bra resultat och en säker leverans och vi erbjuder kunden en helhetslösning i MBEST-projekt. Vi är lyhörda och utformar lösningar i nära samverkan och dialog med kunden utifrån kundens behov och säkrar rätt sammansatta team.

Järnväg

Tågtrafiken är en viktig del av vårt land vad gäller transport av både varor och av människor, och den måste få bra förutsättningar. NRC Järnvägs unika värdeerbjudande bygger på att vi ser till helheten för kunden och tar ansvar för ett bra resultat och en säker leverans och vi erbjuder kunden en helhetslösning i MBEST-projekt.

Järnväg

Anläggning

På NRC Group har vi stor erfarenhet av både total- och utförandeentreprenader. Vi kan med andra ord finnas med precis så mycket som uppdragsgivaren önskar, antingen som utförare av ett projekt, eller med ett helhetsansvar som även innefattar utrednings- och förberedelsearbete.

Anläggning

Maskin

NRC Group har en stark samlad maskinflotta, gemensam för Norge, Finland och Sverige. Med över 200 moderna maskiner, godkända för arbete i flera länder, så är vi redo att ta oss an de flesta projekt – där du behöver oss.

Maskin
Jobba med oss!

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.