Kvarnberget Västlänken Göteborg

Den här deletappen sträcker sig från Lilla Bommen, förbi Packhuskajen och till Stora Hamnkanalen. Förutom den del av Västlänken som skär genom Kvarnberget består marken längs denna sträcka av jord och lera. Här kommer vi behöva bygga Västlänken i ett öppet schakt, vilket innebär att vi gräver oss ned i marken uppifrån och bygger tunneldelen i betong som sedan täcks över. Även den del av Västlänken som går genom Kvarnberget ska vi bygga som betongtunnel, men här ska vi schakta i berg

Arbetet är omfattande och pågår under cirka fyra år ovan jord och sedan arbetar vi två år i tunneln. Arbetet vid schakten består av många olika moment och kommer att pågå i stort sett helt dolt bakom de avskärmningar som planeras. Det bullrar när vi slår spont och pålar vilket vi kommer göra under tre till sex månader per delsträcka.

Kvarnberget Västlänken Göteborg
Avslutade projekt
Pågående projekt