Ystad bangård samt sträckan Ystad–Simrishamn

Ystad bangård samt sträckan Ystad–Simrishamn

NRC Group har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga om Ystad Bangård.
Objektet avser utförande av ny/ombyggnader på och i anslutning till Ystad bangård. Ystadbanan är en viktig bana för lokal och regionaltrafiken i Skåne samt för godstrafiken till och från Polen och Östeuropa.

76 st persontåg trafikerar Malmö–Ystad, 34st persontåg Ystad–Simrishamn och 2st godståg trafikerar Ystad varje dygn (2017). I Ystad finns en personbangård med fyra spår (spår 1-4). Söder därom ligger godsbangården och Ystad hamn. Hastigheten över Ystad bangård är låg och stationen saknar samtidig infart. Österlenbanan har ett extremt högt kapacitetsutnyttjande och är känslig för störningar. Det finns väldigt lite luft i tidtabellen för att störningar inte ska sprida sig till sträckan Ystad-Malmö. Ombyggnaden syftar primärt till att kunna hantera den trafik som redan finns på ett bättre sätt. Projektet omfattar bland annat åtgärder som:

 • Breddning och förlängning av befintliga plattformar
 • Omfattande signalåtgärder som införandet av samtidiginfart och nya signalsträckor
 • Byte av spår, växlar och stoppbockar
 • Flyttning och borttagning av spår och växlar
 • Motorisering av befintliga växlar

På sträckan Ystad-Simrishamn utför NRC Group mark- och kanalisationsarbete som UE åt Strukton.

Totalentreprenad och UE

 • Startdatum: januari 2019
 • Slutdatum: december 2021
 • Plats: Ystad
 • Omfattning: Ny- och ombyggnation på och i anslutning till Ystad bangård. Bland annat breddning och förlängning av befintliga plattformar, omfattande signalåtgärder, byte av spår, växlar och stoppbockar, flyttning och borttagning av spår och växlar samt motorisering av befintliga växlar.
 • Beställare: Trafikverket
 • Kontraktsumma: 117 MSEK
 • Område: None
 • Typ: None
Färdigställt 100%

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.