Schenker logistikanläggning Södertälje

Schenker logistikanläggning Södertälje

Vi utför markarbeten för DB Schenkers nya logistikanläggning i Almnäs, Södertälje.

Området är ca 100 000 m2 och projektet består av schakt- och fyllnadsarbeten, ledningsförläggning, grundläggning för byggnad samt alla utvändiga ytskikt.

Projektet planeras vara färdigställt under sommaren 2021.

Läs mer hos DB Schenker

Totalentreprenad

  • Startdatum: mars 2020
  • Slutdatum: juni 2021
  • Plats: Södertälje
  • Omfattning: Nybyggnation av logistikanläggning för Schenker AB
  • Beställare: Consto AB
  • Kontraktsumma: 74 MSEK
  • Område: None
  • Typ: None
Färdigställt 100%
280 000
m3 bergschakt
380 000
ton krossning av bergmaterial
33 000
m2 betongmarksten

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.