Översvämningsskydd för Arvika stad

Översvämningsskydd för Arvika stad

NRC Group bygger sedan 2016 ett översvämningsskydd åt Arvika kommun, mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Översvämningsskyddet byggs i form av en damm med tillhörande pumpanläggning.

Efter en kraftig översvämning 2000 såg Arvika kommun behovet av ett översvämningsskydd. Under våren 2016 inleddes projektet och till våren 2020 ska det vara klart.

Dammen byggs huvudsakligen i betong och har två öppningar för båttrafik, som är stängbara vid höga vattenflöden. För höga vattennivåer i Kyrkviken riskerar översvämning i stadens huvudreningsverk. Översvämningsskyddet innebär att vattennivån i Kyrkviken kan regleras och därmed säkras avloppsreningsverket funktion.

Läs mer om dammen här.

Utförandeentreprenad

  • Startdatum: augusti 2016
  • Slutdatum: maj 2020
  • Plats: Arvika
  • Omfattning: Översvämningsskydd
  • Beställare: Arvika Kommun
  • Område: Anläggning
  • Typ: Damm
Färdigställt 100%

Arvika översvämningsskydd

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.