Göteborg C och Almedal Västlänken

Göteborg C och Almedal Västlänken

Utförande av förberedande arbeten på västlänken, där vi gör BEST-arbete inom Skansenområdet (del av Göteborg C) och Almedal söder om Göteborg C på Västkustbanan inom bandel 601, på uppdrag av Trafikverket.

Gbg C
I samband med att Västlänken och Olskrokens planskildhet byggs kommer dagens väg för posttågen till och från postterminalen på Gullbergsvass att upphöra. I höjd med planerat tunneltråg för Västlänken öster om Gullberget klipps spår 97, kallat ”smygvägen”, där posttågen går idag. Det är inte möjligt att återställa detta spår av spårgeometriska skäl. En ny lösning har tagits fram där posttågen når postterminalen genom att vända inne på Göteborg säckstation och anlända terminalen från motsatt sida (sydväst) jämfört med idag (nordost).

Almedal
I samband med att Västlänken och Olskrokens planskildhet byggs kommer tunnelmynning och tråg för Västlänkens spår att vara placerad mellan Västkustbanans spår 85 och 86 i Almedal.
För att skapa ett arbetsområde för anläggandet av tunnelmynning och tråg skall befintlig järnvägsanläggning i Almedal flyttas till ett västligare läge i befintlig gata, Almedalsvägen, genom Almedal.

Utförandeentreprenad uppdelad i två huvuddelar

  • Startdatum: juli 2019
  • Slutdatum: november 2021
  • Plats: Göteborg och Almedal
  • Omfattning: I samband med att ny tunnel för Västlänken byggs kommer hela eller delar av befintliga spår 61, 62, 64 och 65 samt 97 att flyttas och rivas för att efter byggnation av tunnel återbyggas till ett nytt slutläge.
  • Beställare: Trafikverket
  • Kontraktsumma: 155 MSEK
  • Område: None
  • Typ: None
Färdigställt 87%
2500
m spår
885
m kabelränna
5326
m3 fyllning skumglas

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.