Flackarp-Arlöv

Flackarp-Arlöv

NRC Group Sverige utför BEST-arbeten som underentreprenör till konsortiet NCC/OHL. Trafikverket är beställare av projektet som omfattar utbyggnad från 2 till 4 spår vid en sträcka om totalt 8 kilometer.

Projektet omfattar även sänkning av spåren på stora delar av sträckan, samt att stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv byggs om. Byggstarten är planerad att starta under hösten 2017 och arbetet beräknas vara färdigt under 2024. För NRC Groupkommer de stora arbetena att påbörjas under 2019.

Frågor beträffande projektet kan ställas till Platschef Henrik Kärrman, henrik.karrman@nrcgroup.se.

BEST

  • Startdatum: september 2017
  • Slutdatum: december 2024
  • Plats: Flackarp-Arlöv
  • Omfattning: Flackarp-Hjärup-Åkarp-Arlöv
  • Beställare: Trafikverket
  • Område: None
  • Typ: None
Färdigställt 64%

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.