Certifikat & hållbarhetsrapporter

NRC Sverige AB

NRC Underhåll AB (VR Track Sweden AB)

Certifikat

  • ISO 9001:2008, Ledningssystem för kvalitet, uppdaterat 2017
  • ISO 14001:2004, Miljöledningssystem, uppdaterat 2017
  • OHSAS 18001:2007, Ledningssystem för arbetsmiljö, uppdaterat 2017
  • ISO 3834-2:2005, Kvalitetskrav för smältsvetsning, uppdaterat 2017