Vi lägger grunden för framtiden

NRC Group är en expansiv järnvägs- och markentreprenör som arbetar med framtidens infrastruktur för medborgarna i Sverige, Norge och Finland. Vi bygger vägar, broar och järnvägar för både fjärrtrafik och lokaltrafik samt tunnelbanor. Vi är experter inom alla teknikområden och står för miljövänlig modernisering av våra vägar och järnvägsnät.

Kvalitet, säkerhet och miljö

Vi vet att vårt arbete är viktigt, och att det vi gör är med och lägger grunden för en hållbar framtid. Därför är det väldigt viktigt för oss att alltid ställa höga krav på oss själva, våra samarbetspartners och leverantörer. Bra samarbete och kvalitet i alla led är en förutsättning för att lyckas, och alltid med ett stort fokus på arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

Vi arbetar också kontinuerligt för att minimera negativ miljöpåverkan i det vi gör, genom att till exempel minska energiförbrukning och utsläpp, fokusera på avfallsreducering, källsortering och återanvändning, samt se till att våra produkt- och tjänsteleverantörer tar både miljömässigt och socialt ansvar. Läs gärna våra policys för att få veta mer om hur vi tar ansvar för vårt arbete.

Välkommen till oss!

NRC Group har sitt huvudkontor i Lysaker utanför Oslo samt regionkontor i Norge, Sverige och Finland. Vi sysselsätter drygt 2 450 medarbetare och omsätter ca 6 miljarder norska kronor. NRC Groups aktie är noterad på Oslo Børs med tickerkoden ”NRC”. Koncernchef är Henning Olsen.

Varmt välkommen att kontakta oss!