Viktig information om fakturauppgifter till oss

Vid årsskiftet blir Elektrobyggnad, Nordic Railway Construction Sverige AB (tidigare Svensk Järnvägsteknik) och Segermo ett företag. Det betyder att vi därmed har samma organisationsnummer och samma fakturaadress. Vi går även över till enbart e- och PDF-fakturor, för att få en säkrare och effektivare fakturahantering.

Det som gäller för fakturahantering från och med 4 januari 2018 är:

Gemensam faktureringsadress:
Nordic Railway Construction Sverige AB
Kund-id PDC4074
FE 595
105 69 Stockholm

Samtliga fakturor skickas till:
pdc0000@privatgirot.se

Fakturor ska innehålla:
Fullständigt och korrekt firmanamn, projektnummer, referens, leveransadress.

Fakturor som inte är korrekt utställda kommer att returneras för komplettering. För inkomna fakturor har vi betalningsfrist om 30 dagar från ankomstdatum.

Våra befintliga projektnummer kommer att vara kvar och löpa till projekten är avslutade.

Vid frågor kontakta gärna ulrica.rene@nrcgroup.se