Vi bygger om Södertälje C

Bangården vid pendeltågsstationen Södertälje centrum ska byggas om för att skapa förutsättningar för tätare tågtrafik och ökad pendling. Trafikverket har tilldelat NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget. Kontraktet är värt cirka 80 miljoner kronor och arbetet inleds i början av nästa år.

I uppdraget ingår bland annat att anpassa plattformar och spårsystem för fler resenärer och på så vis skapa förutsättningar för tätare tågtrafik. Bland annat ska de två befintliga plattformarna ska ersättas med nya bredare plattformar. Mellan vecka 18 och 33 kommer bangården att vara totalavstängd för de större spårarbetena.

Arbetet ska vara klart i september år 2018.