Tilldelning nytt underhållsavtal för järnväg

NRC Group har tilldelats ett nytt underhållskontrakt på Västra stambanan som inkluderar Hallsbergs ranger-och personbangård. Det nya kontraktet är det första inom segmentet ”drift och underhåll järnväg” och innefattar alla teknikgrenar för järnväg (MBEST).

Drift och underhåll, nytt verksamhetsområde
NRC Group har hittills arbetat främst arbetet med investerings och reinvesteringsprojekt inom infrastrukturområdet. Drift och underhåll av järnväg är ett nytt verksamhetsområde i företaget och kontraktet är en viktig milstolpe i uppbyggnad och utvecklingen av det.

Arbetet i Hallsberg inleds i sep år 2019. Men redan nu påbörjas arbetet med planering och rekrytering. Jobbet kommer innebära nyanställning av cirka 25–30 medarbetare.

Kontraktet omfattar bandelarna 417 Hallsberg Rangerbangård, 419 Hallsberg Personbangård samt 511 Hallsberg- Laxå.

Löptiden för kontraktet är fem år, med möjlighet till förlängning på ytterligare två år. Beställare är Trafikverket och kontraktet har ett uppskattat värde av cirka 357 miljoner kronor.

Om Hallsbergs rangerbangård
Rangerbangården i Hallsberg är en av Nordeuropas största godsterminaler och en strategiskt viktig knutpunkt. Hallsberg är navet för all spårbunden godstrafik i Sverige och är en del av Västra stambanan.