Tilldelning nytt kontrakt, växelflytt på Södra stambanan

Var med och bygg framtidens järnväg – NRC Group

Vi har tilldelats uppdraget att flytta och byta ut växlar i Fiskeby utanför Norrköping, för att öka kapaciteten på Södra stambanan. Beställare är Trafikverket och kontraktet värderas till cirka 34 miljoner kronor.

Projektet är en utförandeentreprenad och innefattar bland annat flytt och byte av växlar med tillhörande teknikhus, mark-, el-, signal- och telearbeten. Arbetet inleds redan nu i april och avslutas i vinter.