Stark tillväxt i omsättning och resultat för NRC Group i tredje kvartalet

NRC Group

NRC Group fortsätter den positiva utvecklingen med stark tillväxt under det tredje kvartalet 2019. Omsättningen under kvartalet var 1,85 miljarder norska kronor, och över 4,5 miljarder NOK för årets nio första månader. Det är mer än dubbelt så mycket jämfört med fjolåret för bägge perioderna, huvudsakligen till följd av förvärvet av finska VR Track och en stark organisk tillväxt i Norge och Finland. Orderstocken var vid slutet av september på nära 6,9 miljarder NOK efter att företaget vunnit nya kontrakt värda mer än 1,1 miljarder NOK under det tredje kvartalet.

– Vi har över tid levererat på vår strategi om att konsolidera den nordiska marknaden och bygga kompetens och kapacitet på en växande marknad. Vi ser nu att det resulterar i en stark omsättningstillväxt, och en god orderstock i slutet av det tredje kvartalet, säger Henning Olsen, koncernchef för NRC Group.

EBITDA för det tredje kvartalet var 153 miljoner NOK, före kostnader relaterade till förvärvet, motsvarande en marginal på 8,3 procent. Den norska verksamheten levererar stark underliggande tillväxt och god lönsamhet jämfört med tredje kvartalet 2018. I Sverige påverkas omsättning och lönsamhet fortsatt av en låg orderstock i början av året, och en lägre volym av mindre projekt som färdigställs under 2019. Anbudsaktiviteten i Sverige har ökat betydligt under 2019, men det kommer att dröja innan nya kontrakt går till produktion och påverkar intäkter och marginaler. Verksamheten i Finland har ytterligare ett bra kvartal med god organisk tillväxt och lönsamhet.

– Det finns en politisk enighet i Norge, Sverige och Finland om att utveckla effektiva miljövänliga transportlösningar, vilket återspeglas i ökade offentliga budgetar. Som Nordens ledande entreprenör inom järnväg, spårväg och tunnelbana och med expertis inom hamnanläggningar och annan infrastruktur, har vi en bra position för att ta del av denna tillväxt, säger koncernchefen Henning Olsen.

Rekordkontrakt i Norge

Den 24 oktober blev NRC Group tilldelade ett kontrakt värt 793 miljoner NOK för järnvägstekniskt arbete på det nya dubbelspåret mellan Nykirke och Barkåker, som utgör 13,6 km av Vestfoldbanen. Detta är en av de största totalentreprenaderna inom järnvägsteknik i Norge. Projekteringsarbetet förväntas påbörjas under det fjärde kvartalet 2019. Byggstart förväntas bli under 2022 med färdigställande 2024.

– Vi ser fram emot att bidra i byggandet av ny hållbar infrastruktur mellan Nykirke och Barkåker. Detta är ett projekt där vi kan bidra med vår samlade kompetens i Norge, där vår ban-, anläggnings- och miljöverksamhet kommer att involveras i genomförandet av projektet. Kontraktet är vunnet i konkurrens med norska och europeiska aktörer, vilket tydliggör vår kompetens och konkurrenskraft, avslutar Henning Olsen.

Läs rapporten

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Koncernchef NRC Group, Henning Olsen, telefon: +47 917 41 592 / henning.olsen@nrcgroup.com

Om NRC Group:

NRC Group är Nordens största entreprenör inom järnvägsrelaterad infrastruktur. Företaget är en totalleverantör av spårrelaterade tjänster, och levererar även tjänster inom all transportrelaterad infrastruktur som väg, hamn, kaj, broar och tunnlar.

NRC Group har haft en kraftig tillväxt sedan starten 2011, och är idag den ledande entreprenören inom järnvägsinfrastruktur i Norden. NRC Group har huvudkontor i Lysaker utanför Oslo, samt regionkontor i Norge, Sverige och Finland. Koncernen omsätter drygt sex miljarder kronor och sysselsätter cirka 2 500 medarbetare. NRC Group är noterade på Oslo Børs under tickerkoden ”NRC” och leds av koncernchef Henning Olsen.