Snart går tågen i Lindesberg igen

Lindesberg station

Det är full fart i projekten Lindesberg–Storå och Storå–Ställdalen som NRC Group tilldelades i början av året. Om mindre än två veckor, den 12 augusti, ska tågtrafiken vara igång igen på sträckorna.

Projekten, som har ett samlat värde på 73 miljoner kronor, har som syfte att höja standarden och driftsäkerheten på sträckorna. Kontrakten omfattar alla teknikområden – bana, kontaktledning, elkraft, signal/tele, mark och kanalisation. Nu arbetas det intensivt inom alla områden.

– Vecka 33 ska trafiken igång igen, och som det ser ut just nu är vi i fas. Vi har drygt 110 kollegor ute just nu i projekten. Något som har underlättat är vårt goda samarbete med Trafikverket, säger platschefen Björn Ledin.

Lindesberg – Storå

Totalt är det 20 000 kubikmeter massa som schaktas och lika mycket nytt material som ska på plats. Dessutom arbetas det med bärighetsförbättringar, markisolering, dränering och kanalisation vid stationsområdet i Lindesberg. Tidigt i projekten började man med kontaktledningsarbetet – närmare bestämt tre mils upprustning. Övriga teknikslag är också på plats i projekten och arbetar intensivt inför den 12 augusti när tågtrafiken ska igång igen.