Nytt rekordkontrakt i Norge

Norska Sporveien har tilldelat NRC Group uppdraget att mordernisera och bygga ut spårvagnsstationen på Holtet i Oslo. Kontraktet, värt cirka 400 miljoner NOK, är det största kontraktet som tilldelats NRC Group Norge.

Projektet innefattar hela NRC Groups tjänsteutbud inom mark och järnvägsteknik. Projektet är en del i Sporveiens investeringsplan för att uppgradera spårvagnssystemet inför de 87 nya spårvagnar, som ska öka den totala kapaciteten för Oslos spårvägar.

Arbetet inleds i mars och ska vara färdigställt i januari år 2020.

Läs mer om projektet här.