NRC Group nådde under 2018 målet att bli Nordens ledande banentreprenör

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018

NRC Group fortsatte sin starka tillväxt under 2018. Genom förvärvet av VR Track OY i Finland klev företaget upp som Nordens ledande banentreprenör. Trots den starka tillväxten resulterade NRC Groups omstrukturering av den svenska verksamheten samt transaktionskostnader i samband med förvärvet av VR Track till en svag lönsamhet mot slutet av året.

 

Proformaomsättningen 2018 slutade på nästan 6,5 miljarder norska kronor. EBITDA-resultat för M&A-kostnader och inklusive omstruktureringskostnader i Sverige uppgick till 475 miljoner norska kronor. Orderstocken i början av 2019 var rekordhög och proformaorderboken var vid samma tidpunkt drygt 6,7 miljarder norska kronor.

 

– Vi har nu uppnått vårt mål att bli Nordens ledande entreprenör inom banrelaterad infrastruktur, i linje med vår uttalade vision från NRC Groups början 2011. Vi har under 2018 tagit ett starkt grepp om den nordiska marknaden och skapat en mycket bra grund för fortsatt god tillväxt på en marknad som förväntas växa med mer än nio procent årligen de kommande tio åren. Vår ambition är en årlig tillväxt som överstiger marknadstillväxten och därigenom tar ytterligare marknadsandelar, säger NRC Groups koncernchef Øivind Horpestad.

 

– Vi är idag ett företag som består av cirka 2 500 skickliga och entusiastiska medarbetare i Norden. Vi bygger miljövänliga transportlösningar med fokus på hållbart genomförande i alla projektfaser, från planering och projektering till byggnation och underhåll, fortsätter Horpestad.

 

NRC Group redovisade intäkter på 971 miljoner norska kronor under det fjärde kvartalet, en ökning med 44 procent jämfört med samma period föregående år. Till följd av omstruktureringskostnader i Sverige och en svag svensk marknad var EBITDA negativ med 7 miljoner norska kronor justerat för förvärvskostnader. Omsättningen för året var nära 3,2 miljarder norska kronor, vilket är en ökning med 34 procent jämfört med 2017. EBITDA slutade på 132 miljoner norska kronor 2018, inklusive engångskostnader i Sverige.

 

Den norska enheten visar solid tillväxt och god lönsamhet. Verksamheten i Sverige präglades av svag marknadsutveckling under andra halvåret samt omstrukturering och nedskärningar för att optimera organisationen, stärka genomförandeförmågan och dra nytta av synergier i samband med förvärvet av VR Track. En ny ledningsgrupp för Sverige var på plats från början av 2019.

 

– Norge fortsätter att leverera stark tillväxt och lönsamhet i det fjärde kvartalet, medan den svenska verksamheten minskat kraftigt under året. Vi har vidtagit nödvändiga åtgärder i Sverige och har nu fått en mycket kompetent ledningsgrupp på plats. Vi är säkra på att de leder Sverige mot god lönsamhet. Med förvärvet av VR Track är vår position på den svenska marknaden stärkt ytterligare. Vi ser nu tydliga tecken på att verksamheten tar sig upp igen i Sverige i år. Från en minskning av svenska investeringar på tolv procent 2018 förväntas ökade investeringar på 26 procent 2019, och hittills i år har vi redan utannonserat en orderingång på 308 miljoner norska kronor i Sverige, säger Horpestad.

 

– Genom förvärvet av VR Track har vi också tagit positionen som marknadsledare på den finska marknaden. Vi har tidigare haft ett starkt fokus på projekt men är med detta förvärv nu också välrustade, och har en mycket god marknadsposition, för underhållskontrakt. Medan projekt ofta pågår under en period från tre till tolv månader, ger underhållskontrakt löpande omsättning under fem till åtta år. Idag är vi ledande på underhåll i Finland, men vi har tydliga ambitioner att i framtiden vara nummer ett inom underhåll på alla marknader där vi har verksamhet, fortsätter Horpestad, som förutspår ett starkt fokus på underhållskontrakt i framtiden.

 

– Vårt fokus är nu att skapa ett företag med en gemensam kultur, och dra nytta av de synergier som ligger i utbytet av kompetens, resurser och möjligheter över nationsgränserna. Vi har en unik position som vi förväntar oss att se effekter av redan 2019. Allt är på plats för stark tillväxt i järnvägs-, spårvagns-, och tunnelbaneinvesteringar. Något som bekräftas av offentliga budgetar. Det eftersläpande underhållet på bara järnvägen beräknas nära 50 miljarder norska kronor i Norge, Sverige och Finland, och myndigheterna är villiga att investera. Våra beräkningar visar att järnvägsprojekt för mer än 50 miljarder planeras årligen i de tre länderna framöver. Dessutom finns spårvagns- och tunnelbaneutbyggnader, avslutar koncernchefen.

Fler nyheter

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.