NRC Group lanserar ny strategi: Tomorrow in the making

NRC Group har idag publicerat sin nya strategi för åren 2020-2024, som heter "Tomorrow in the making". I strategin sätter företaget ett ambitiöst mål: Att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsgivaren som möjliggör utvecklingen av morgondagens infrastruktur.

– Vi har satt en ambitiös vision som utmanar oss på många nivåer. Vi strävar efter att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsgivaren som möjliggör utvecklingen av morgondagens infrastruktur. Detta är en spännande ambition ­– en som kommer att kräva en kraftansträngning för att gå i uppfyllelse, men som kan uppnås - om vi bara koncentrerar oss på rätt saker, säger företagets VD Henning Olsen.

Den nya strategin presenteras för investerare under NRC Groups Capital Markets-event idag. 

Tomorrow in the making – strategin fokuserar på tillväxt och människor

NRC Group skapades för att dra nytta av tillväxtmöjligheten på de nordiska infrastrukturmarknaderna. Organisk och M&A-driven tillväxt, med 14 förvärv inklusive VR Track Oy i januari 2019, har gjort det möjligt för NRC Group att uppfylla målet att bli ett ledande nordiskt järnvägsinfrastrukturföretag. Efter år av tillväxt och tillfredsställande marginaler minskade emellertid lönsamheten 2018 och 2019.

– Nu är det dags att börja skörda fördelarna av att vara Nordisk ledare inom hållbar infrastruktur. För att kunna göra detta behöver vi rätt personer och en stark prestationskultur baserad på NRC:s värderingar. Vi byggde grunden under 2019 med en ny ledning installerad i nyckelpositioner, redo att implementera beprövade processer för projektval, anbud och genomförande, förklarar Henning Olsen.Lönsam organisk tillväxt är hörnstenen i vår nya strategi, och det kräver att vi utvecklar både företaget och folket.

– Utvecklingen av företaget är bara summan av hur vi utvecklar våra människor och hur många begåvade människor vi kan rekrytera. Det viktigaste interna initiativet inom denna strategi är att investera mer i våra människor och att arbeta mer systematiskt för att utveckla våra egna proffs.

Marknadsutsikterna ser mycket positiva ut

– Vi befinner oss på stora och växande marknader drivna av starka megatrender av befolkningstillväxt, urbanisering och hållbarhet. För oss handlar det om att ha rätt människor för att vinna rätt projekt till rätt pris och genomföra dem på rätt sätt. Då kan vi dra full nytta av våra organiska tillväxtmöjligheter och förvärv, säger Henning Olsen

Den kombinerade marknaden för järnvägsinvesteringar och underhållsutgifter i Norge, Sverige och Danmark väntas växa med cirka 9 % per år. Den årliga adresserbara marknaden beräknas till cirka 40 miljarder NOK när man inkluderar tunnelbana och spårvagnsprojekt.

Förutom organisk tillväxt kommer NRC Group att försöka utnyttja tillväxt och expansionsmöjligheter med låg risk från etablerade positioner inom kompletterande tjänster inom anläggning och miljö.

Kortsiktigt fokus att återställa lönsamheten

NRC Group har fastställt tydliga strategiska prioriteringar för att återställa lönsamhet och driva tillväxt, med en ambition på 2024 om 10 miljarder norska intäkter med 7% EBITA-marginal.

– Här har vi mycket arbete att göra. Under 2019 levererade vi en omsättning på cirka 6 miljarder norska kronor, men hade endast 1,1% rörelsemarginal. När det gäller prestationsnivå så har vi stora skillnader inom företaget. 70 procent av vår verksamhet levererar enligt vårt långsiktiga mål med en rörelsemarginal på 7 procent. De återstående 30 procenten levererar dock förluster som minskar vår totala lönsamhet. Vi har redan påbörjat en turnaround för att återställa lönsamheten med riktade åtgärder för att stärka projektledningsförmågan, projektval och anbudsprocesser och projektgenomförandemodellen”, förklarar Henning Olsen.

För 2020 är huvudprioriteringen att genomföra förbättringsprogrammen och skapa plattformen för fortsatt lönsam tillväxt från 2021 och framåt. Huvudelementen i turnarounden är; 1) attrahera och behålla rätt ledarskap, projektledare och kvalificerad arbetskraft, 2) stärka projektval och anbudsprocess, och 3) stärka genomförandemodell och portföljstyrning.

 

NRC Groups nya strategi i ett nötskal

Ny företagsvision:
Att vara den mest attraktiva samarbetspartnern och arbetsgivaren som möjliggör utvecklingen av morgondagens infrastruktur.

Ny företagsmission: 
Vi skapar infrastruktur som går bortom dagens och morgondagens krav ​
– för människor och ett hållbart samhälle.​

• Företagets värderingar:
Omtänksamma, Pålitliga, Företagsamma

• Huvudmålet är att återställa lönsamheten genom operativa förbättringar

• Utnyttja ledande nordisk position och starka marknader genom lönsam organisk tillväxt

• Utnyttja nordiska kapaciteter för att expandera till kompletterande tjänster

• Finansiella ambitioner 2024:
10 miljarder norska intäkter med 7% EBITA-marginal

 

Mer information:

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.