NRC Group expanderar och köper SBB

NRC Group växer ytterligare genom förvärv av Signal & Banbyggarna i Dalarna Aktiebolag (SBB). SBB är verksamma framförallt i Norrland och Stockholmsområdet och utför järnvägsprojekt inom bana-, el-, signal-, tele-, säkerhets-, och markarbeten. I och med förvärvet stärker NRC Group sin konkurrenskraft och har numer verksamhet i nästan hela Sverige.

NRC Group har i dag ingått ett avtal om att köpa den svenska signal- och järnvägsutbyggaren Signal & Banbyggarna i Dalarna Aktiebolag (SBB). SBB har cirka 90 anställda och är specialiserarade järnvägsarbeten inom ban-, el-, signal-, tele-, säkerhets-, och markarbeten. Företaget kommer att komplettera den svenska organisationen inom järnvägssegmentet och organiseras som ett eget dotterbolag under Nordic Railway Construction AB, NRC Groups dotterbolag i Sverige.

SBB grundades år 2006, har haft en stark tillväxt. Under sitt tionde verksamhetsår omsatte företaget 271 miljoner svenska kronor. NRC Group köper 100 % av aktierna i SBB för 115 miljoner kronor, som betalas genom en kombination av kontanter, säljarkredit och nya aktier i NRC Group.

För mer information om SBB gå in på www.signal-banbyggarna.se