Fokus på förbättringsprogram och säker, hållbar verksamhet

Robert Röder

Intäkterna för det andra kvartalet uppgick till nästan 1,7 miljarder NOK, en tillväxt på 7 % mätt mot andra kvartalet 2019. Orderstocken uppgick till 7,5 miljarder NOK i slutet av juni efter att under kvartalet ha vunnit nya order till värdet av 1,3 miljarder NOK. Rörelseresultatet före avskrivningar och M&A-kostnader (EBITA) var 27 miljoner NOK (51 miljoner NOK).

NRC Group har fokuserat på pågående förbättringsprogram och fortsatt proaktiv covid-19-hantering för att skydda anställdas hälsa och säkerhet, och för att upprätthålla normal affärsverksamhet.

– Hälsa, säkerhet och miljö kommer alltid att vara våra främsta prioriteringar. Vi har genomgått ett historiskt kvartal där covid-19-pandemin avsevärt har påverkat vårt sätt att leva och arbeta. Jag vill tacka våra anställda som har anpassat sig väl till den nya situationen och gjort det möjligt för oss att fortsätta hålla vår verksamhet säker, säger Henning Olsen, Koncernchef för NRC Group.

Förbättringsprogrammen i Sverige och för järnväg i Norge fortskrider som planerat och vi ser tydliga förbättringar både i processer och ekonomiska resultat. Lönsamheten påverkades dock av överkapacitet och låg maskinanvändning i Finland. Åtgärder för att förbättra marginalerna och uppnå en mer flexibel kostnadsbas kommer att genomföras under andra halvåret.

– Vårt fokus år 2020 är att förbättra vår lönsamhet. De förbättringsprogram som inleddes 2019 har hittills möjliggjort en starkare anbudsprocess, riskbedömning och förbättrat projektgenomförande. Vår förmåga att leverera enligt våra program och mål kommer att vara av stor vikt framöver, sa Henning Olsen.

NRC Groups vision är att bygga infrastruktur för morgondagen genom hållbar verksamhet och att skapa förtroende bland anställda och partners. I juni undertecknade NRC Group Norge Fair Play-avtalet och tar därmed ansvaret för att utveckla branschen för kommande generationer.

– Jag är stolt över att leda nästan 2 000 dedikerade anställda från Finland, Sverige och Norge in i andra halvåret 2020. Vi är villiga att förändras och villiga att hitta nya effektiva sätt att arbeta för att nå våra mål, Henning Olsen lade till.

Frågor? Kontakta mig

Henning Olsen

Henning Olsen

CEO

+47 91 74 15 92

henning.olsen[at]nrcgroup.com

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.