NRC Groups finansiella resultat 2019

NRC Group har publicerat sina finansiella resultat för det fjärde kvartalet 2019 och de preliminära resultaten för helåret 2019.

Nyckeltal Q4 / 2019

  • Omsättning 1 663 miljoner NOK (971 miljoner Q4 / 2018)
  • EBITA * (EBITDA) 32 miljoner NOK (36 miljoner Q4 / 2018)
  • Nettoresultatjustering för projekt är -110 miljoner NOK
  • Orderingången för kvartalet var 1 926 miljoner NOK
  • Orderstock 7 151 miljoner norska kronor

Nyckeltal för år 2019

  • Omsättning 6 193 miljoner NOK (3 176 miljoner Q4 / 2018)
  • EBITA * (EBITDA) 69 miljoner NOK (57 miljoner Q4 / 2018)

Koncernens nya strategi avslutades med fokus på att återställa lönsamheten och öka tillväxten. Nettoomsättningsmålet för 2024 är 10 miljarder NOK och en EBITA-marginal på 7%.

Det norska företaget vann 793 miljoner NOK för ett järnvägsavtal mellan Nykirk och Barkåker i Vestfoldbanen, Norge, vilket stärker sin starka position på den norska marknaden.

Designverksamheten såldes för 42,5 miljoner euro.

Fjärde kvartalet påverkades negativt av korrigeringar av projektmarginal - åtgärder vidtagna för att återställa lönsamheten

Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 1 663 miljoner NOK. Detta motsvarar en ökning med 71% under det sista kvartalet 2018, då nettoomsättningen uppgick till 971 miljoner NOK. Ökningen berodde främst på förvärvet av VR Track. Den organiska tillväxten var -6% under det fjärde kvartalet och + 2% 2019.

Koncernens EBITDA * för kvartalet var -69 miljoner NOK beroende på justering av nettovinsten på projekt (-110 miljoner NOK). Marginaljusteringar är främst hänförliga till de svenska järnvägs- och byggentreprenaderna och till järnvägskonstruktion i Norge, där kostnaderna har varit högre än väntat. Detta återspeglar bristen på urval och beräkning, riskbedömning och genomförande och kunskap i dessa enheter. Alla anbud lämnades innan förändringarna i den svenska ledningsteamet och den norska järnvägsverksamheten, som genomfördes under andra halvåret 2019.

Vi har redan påbörjat processen för att återställa lönsamheten

– Vi är uppenbarligen inte nöjda med resultat och nedskrivningar av projekt, som återspeglar dåliga resultat i Sverige och vissa norska järnvägsbyggnadsprojekt. Vi har redan påbörjat processen för att återställa lönsamheten och lanserat riktade åtgärder för att stärka projektledningens kapacitet, projektval och anbudsprocesser och projektimplementeringsmodell, säger Henning Olsen, VD för NRC Group.

Ett antal åtgärder har inletts och genomförts för att återställa lönsamheten, inklusive förstärkning av processer och expertis inom budgivning, riskbedömning och projektimplementering. Dessutom har ett kostnadsbesparingsprogram för 2020 lanserats i syfte att spara 55 miljoner norska kronor.

Under 2020 kommer icke-utförande projekt, inklusive de som nämnts ovan, att generera intäkter på cirka 400 miljoner NOK, vilket förväntas ge en nollmarginal. De flesta projekt kommer att slutföras i slutet av 2020.

Helårsintäkterna för 2019 var 6 193 NOK, en ökning med 95% från 2018, som tidigare rapporterats. Nettoomsättningstillväxten för helåret återspeglade förvärv och stark organisk tillväxt i Finland och Norge, delvis kompenserad av minskad verksamhet i Sverige. Den organiska tillväxten 2019 var + 2%. Konsoliderat EBITDA * var -26 miljoner NOK (29 miljoner NOK 2018). Den norska verksamheten omsatte 583 miljoner NOK under det fjärde kvartalet (630 miljoner NOK under Q4 / 2018). Den organiska tillväxten var -7% under kvartalet men + 16% för helåret. Kontinuerligt starka marginaler i Norges bygg- och miljöverksamhet kompenserades av justeringar i nettoresultatet för järnvägsbyggnad med cirka -50 miljoner norska kronor, vilket minskade EBITDA-marginalen* till 3,9%.

Koncernens rörelseresultat (EBIT) för kvartalet var -85 miljoner NOK (-59 miljoner NOK under fjärde kvartalet / 2018). Förutom de ovannämnda marginaljusteringarna inkluderar rörelseresultatet 37 miljoner NOK i omstruktureringskostnader (övriga intäkter och kostnader) och 17 miljoner NOK i avskrivningar.

 

Stark orderingång och orderbok vid årets slut

Orderingången för fjärde kvartalet uppgick till 1 926 miljoner NOK. Värdet på de nya kontrakten var 1 396 miljoner norska kronor och beloppet för tillkännagivna order var 529 miljoner norska kronor.

I Norge inkluderade nya kontrakt ett järnvägsprojekt på 793 miljoner NOK mellan Nykirken och Barkåker i Vestfoldbanen och 175 miljoner norska för byggnads- och järnvägsarbeten på Drammen-Gulskogen-sektionen. Båda kontrakten ingår i Intercity-utvecklingsprogrammet och vann genom ett nytt urval och genomförande av anbudsval och implementeringsmodell som infördes i norsk järnvägsbyggnad.

I Finland vann NRC Group ett kontrakt på 20,3 miljoner euro för förnyelse av spårssäkerhetssystemet i Tammerfors - Seinäjoki. I Sverige använde Trafikverket ett tvåårigt alternativ till ett värde av 130 miljoner kronor för underhåll av området Västra Götaland Väst.

Orderingången för helåret 2019 var 7 913 miljoner norska kronor och orderstocken vid årets slut var 7 151 miljoner norska, mer än dubbelt så mycket som föregående års siffra. Cirka 44% av detta och cirka 24% av orderstocken förväntas vara i produktion under 2020 och 2021.

* Före andra inkomster och utgifter (anskaffningskostnader)

 

Ladda ner kvartalsrapporten här

En videoström från när resultatet presenterades för investerare kommer att finnas tillgänglig senare på webbplatsen.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.