NRC Group Sverige skriver under Färdplan 2045

NRC Group Sverige har skrivit under Färdplan 2045: Byggföretagens initiativ för att nå en klimatneutral byggarbetsplats 2045. Det här är en lika viktig som självklar del i NRC:s hållbarhetsarbete, och vi kan vara stolta över att vara med och bidra till ett hållbart samhälle – inte bara genom arbetet vi gör, utan också hur vi gör det.

Färdplanen har sin grund i Riksdagens beslut från 2017 om att hela samhället ska ha noll nettoutsläpp av växthusgaser 2045. Här kommer vi ha möjligheten att dela erfarenheter och kunskap med andra aktörer i branschen, och tillsammans snabbare leda hela branschen mot målet.

 

Målen för att nå en klimatneutral värdekedja i bygg- och anläggningssektorn är för år:

2045: Netto nollutsläpp av växth​​​​usgaser.

  • 2040: 75 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
  • 2030: 50 % minskade utsläpp av växthusgaser (jmf 2015).
  • 2025: Utsläppen av växthusgaser visar en tydligt minskande trend.
  • 2020-2022: Aktörer i bygg- och anläggningssektorn har kartlagt sina utsläpp och satt klimatmål.

Frågor? Kontakta mig

Robert Röder

Robert Röder

Vd

070-285 29 29

robert.roder@nrcgroup.se

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.