Cirkulation med installation

En stadssiluett med upplysta fönster, vatten som porlar ner över hustaken och skapar en vattenspegel i vilken både hus och ljus reflekteras. Cirkulationsplatsen vid Packhusgatan kommer att bli lite av ett konstverk i den ”nya” stadsdel som växer fram i kvarteret Kanoten.

Arbetet med nya Packhusgatan i Karlstad går vidare. Förra veckan göts den bro som i september ska lanseras in och ersätta den nuvarande bron över gång- och cykelvägen. Och i dagarna gjuts den betong- och ljusinstallation som ska pryda cirkulationsplatsen strax efter bron. Det blir ingen liten nätt skapelse. För att marken ska klara belastningen av installationen har cirka 500 kubikmeter jord schaktats bort från området och ersatts med cellplast.

Första steget är att gjuta den betongplatta som installationen ska vila på. Därefter gjuts murar som förses med överliggare i sibirisk lärk, samma träslag som återfinns som skydd över infiltrationsbäddarna längre ner på gatan. När plattan och muren är klara byggs gjutformar för själva husen, ungefär med samma teknik som den intilliggande bron. Husen förses även med infällda armaturer som avstånd kommer att se ut som fönster.

Runtom cirkulationen börjar även refuger och gator att ta form. Den nya bron kommer att skjutas på plats i 15-19 september. Packhusgatan kommer därför att vara helt avstängd mellan klockan 10.00 15/9 och 05.00 19/9. När trafiken släpps på igen tas även vägarna och den nya cirkulationen i bruk.