Arvika översvämningsskydd

Översvämningsskydd i Arvika – NRC Group

I Arvika bygger vi översvämningsskydd i form av en damm vid sundet mellan Glafsfjorden och Kyrkviken, på uppdrag av Arvika kommun. Totalt ska fjorton (sju per etapp) betongpelare med tillhörande mellanväggar gjutas. Men sundet stängs inte till, vid normala vattenflöden kommer det finnas två öppningar för båttrafik. Dessutom kommer ytterligare tre fack vara öppna för att säkerställa att vattenutbytet mellan Kyrkviken och Glafsfjorden inte försämras.

Av det vi ser på arbetsplatsen idag kommer i princip inget finnas kvar när projektet är klart. En tillfällig torrdocka har byggts för att möjliggöra gjutningen av betongelementen. När det arbetet är klart kommer sponten kapas av i nivå med sjöbotten.

”I den här typen av projekt är det extremt mycket förberedelser för att kunna göra själva jobbet, gjutningen av dammen. Vi har bland annat byggt upp pålbryggor för att kunna komma ut i sundet med maskiner och material” berättar platschef Lars Andersson

Sveriges största pumpstation
När vattennivåerna stiger och det är risk för översvämning monteras öppningarna i dammen igen med stora luckor. Utöver det finns det fem pumpar, som är inbyggda i dammens västra del, som kan pumpa undan vatten från Kyrkviken ner i Glafsfjorden. Tillsammans har pumparna en kapacitet på 30 m³/s och blir en av Sveriges största pumpstationer, sett till flöde. Arbetet med dammen inleddes under våren 2016 och förväntas vara klart under våren 2019.

Nu till helgen 5/5 har Arvika kommun bjudit in allmänheten till en informationsdag om bygget. Mer information om den dagen hittar du här.

Projektet har även en egen Instagram följ @arvikaoversvamningsskydd för fler bilder och uppdateringar om projektet.