Årsredovisning 2019 och coronavirusets påverkan

Årsredovisning 2019

Årsredovisning 2019 och coronavirusets påverkan

Idag släpptes NRC Groups årsredovisning.

NRC Group har under 2019 drivit på arbetet med att stärka sin position som den mest lönsamma leverantören av hållbar infrastruktur i Norge, Sverige och Finland, och växa inom alla våra segment.

Vi kommer att fortsätta med starka landsledda organisationer, kompletterade med nordisk expertis och utbyte av bästa praxis.

Läs om detta och mycket annat i årsredovisningen här.

 

NRC Group angående coronaviruset

I årsredovisningen kommenterar NRC coronavirus-utbrottet. NRC Group tillägger idag att vi noggrant följer utvecklingen av pandemin orsakad av viruset och dess potentiella effekt på industrin och NRC Groups verksamhet.

NRC Groups ambition är att hålla våra verksamheter och projekt igång med så lite störningar som möjligt, samtidigt som vi fullständigt följer restriktionerna och rekommendationer från myndigheterna. NRC:s huvudsakliga fokus är att skydda våra anställda, och företaget följer varje lands egna nationella riktlinjer med arbete på distans om möjligt, social distansering, resor och striktare sanitetsstandarder.

En del av NRC Groups aktiviteter är relaterade till att hålla järnvägsinfrastrukturen i drift genom underhåll och uppgradering av befintlig infrastruktur. Dessa arbeten definieras som kritiska för samhället, och NRC kommer att prioritera dessa aktiviteter om situationer med brist på resurser skulle uppstå.

För närvarande förblir majoriteten av NRC Groups projekt fullt operativa och Covid-19-effekten anses vara begränsad. Men det är troligt att våra arbeten kommer att påverkas om utbrottet intensifieras och åtgärderna eskaleras. Verksamheten är också beroende av att kunderna fortsätter utlysa och tilldela anbud enligt schemalagda för att möjliggöra effektiv planering och genomförande av projekt under byggsäsongen 2020.

This site uses cookies, as explained in our cookie policy. If you agree to our use of cookies, please close this message and continue to use this site.