Andra etappen för Arvika översvämningsskydd

Arvika översvämningsskydd

NRC Group bygger sedan 2016 ett översvämningsskydd åt Arvika kommun. Nyligen blev den östra sidan av dammen färdig och nu arbetas det med den västra sidan.

Efter en kraftig översvämning 2000 såg Arvika kommun behovet av ett översvämningsskydd. Under våren 2016 inleddes projektet och till våren 2020 ska det vara klart.

– Just nu pågår gjutning av den västra halvan av dammen och vi räknar med att betongjobbet är klart i vinter. Sedan kommer vi till våren att kapa av sponten, riva arbetsbryggorna och återställa arbetsområdet, säger Lars Andersson som är platschef i projektet.

Sedan i slutet av våren har båttrafiken återigen kunnat passera dammen. Men det är inte bara människor som behöver kunna passera. I samband med att dammen gjuts installeras faunapassager, öppningar som gör att fisk och bottenlevande djur kan ta sig igenom dammen. Dessa, och även alla andra öppningar, kommer dock att stängas vid en översvämning.

Läs mer om dammen här.