Vill du jobba i Hallsberg?

Spår vid Hallsbergs bangård.

NRC Group växer så det knakar. Just nu rekryterar vi för ett nytt underhållskontrakt på Västra stambanan. Kontraktet inkluderar Hallsbergs ranger- och personbangård och innefattar alla teknikgrenar för järnväg (MBEST). Arbetet inleds i september år 2019.

Redan nu pågår planering och rekrytering för jobbet. Vi kommer behöva rekrytera cirka 25-30 nya medarbetare. För mer information kontakta Magnus Sjöberg som är ansvarig för drift och underhåll på telefon 076-831 40 50 eller mejl, magnus.sjoberg@nrcgroup.se