Vändspår i Alingsås

Trafikverket gav NRC Group uppdraget att bygga ut vändspåret på Alingsås bangård. Syftet var att minska trafikstörningarna på Västra stambanan och öka kapaciteten under högtrafik.

Projektet innehöll mark-, bana, el-, signal-, och telearbeten (MBEST). Utbyggnaden av spåren innebar ombyggnation av järnvägsbron över Lillån och en ny gång- och cykelport under järnvägen. Utöver det byggdes en ny perrong utmed nya spår 4 och totalt sattes cirka 2900 meter bullerskyddsskärm upp.

Arbetet inleddes i juni 2017 och var färdigt i slutet av november år 2018.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Vändspår för pendeltåg i Alingsås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Augusti 2017 – november 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: Mark-, ban-, el-, signal- och telearbete (MBEST) kanalisationsarbete, teknikhus och bullerplank.
Status: Avslutat
Platschef: Viktor Ehlorsson
Kontraktssumma: 171 miljoner kronor