Södra Bohusbanan

NRC Group har på uppdrag av Trafikverket utfört plattformsförlängningar på Bohusbanan mellan Ytterby och Uddevalla. Plattformarna har förlängts med 10-15 meter, för att klara förväntad reseökning under de kommande åren.

Totalt har plattformarna på sex stationer (Ytterby, Kode, Stora Höga, Stenungsund, Svenshögen, Ljungskile och Uddevalla) byggts om. I samband med plattformsförlängningen genomfördes även diverse annan upprustningar för att förbättra tillgänglighet och utemiljö runt om stationerna, samt ombyggnad av befintliga spår och växlar.

Trafikverkets mål med ombyggnationen har varit att att ge möjlighet till bättre kollektivtrafik genom att införa längre pendeltåg och på så sätt öka sittplatskapaciteten med upp till 64 procent.

Bohusbanan i siffror

400 meter plattformselement.
42 stycken kanalisationsbrunnar.
2200 meter kabelrör 110mm
2700 meter kabel till belysning

PROJEKTFAKTA

Projekt: Plattformsförlängning Södra Bohusbanan
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Juli 2016 – februari 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist
Status: Avslutat