Södertälje Centrum

I Södertälje har vi byggt om pendeltågsstationen på uppdrag av Trafikverket. Den nya stationen är en modern, tillgänglig och driftsäker anläggning, anpassad till dagens och morgondagens resenärer.

Arbetet inleddes vecka 18 och då var arbetslag från alla teknikslag på plats samtidigt och rev den gamla anläggningen. Därefter gjordes förberedande mark- och signalarbeten. Från vecka 22 var alla teknikgrenar på plats igen samtidigt och jobbade på större delen av sommaren. För oss var projektet unikt i den bemärkelsen att vi hade möjlighet att ha bangården totalt avstängd i hela 16 veckor.

”Vi har ett jättebra samarbete med Trafikverket i det här projektet. Det är ett omfattande och krävande projekt, men tack vare att det är totalavstängt slipper vi provisoriska lösningar och hinner göra momenten i rätt ordning. Det skapar bra och säker arbetsmiljö, större tålighet för eventuella förändringar och det är mer kostnadseffektivt.” sade Jim Nilsson platschef.

I projektet ingick att anpassa spår och plattformar för flexiblare trafikering och längre tåg. Vi byggde fyra nya spår i nya lägen, lägger in två nya växlar och två nya växelkryss. De gamla plattformarna ersattes med två nya, längre och bredare plattformar med tak.

De nya spårlägena krävde en breddning av bangården. För att få plats grävde vi bort den befintliga stödmuren på längs den västra sidan av stationen. Men istället för att sponta för att säkra upp jordslänten använde vi en, för oss, ny teknik som heter jordspikning. Vid jordspikning borras stag ner i marken samtidigt som de injekteras med cement och därefter kläs jordslänten in med sprutbetong. I det här fallet kröns den nya betongslänten med en spaljé för klättrande växter.

Södertälje i siffror:

2 200 m kabelränna
1 200 spårmeter
13 500 kubikmeter schakt
2 nya växlar
2 nya växelkryss
4 nya stoppbockar ingjutna i betong
2 nya plattformar inklusive tak
2 nya teknikhus
10 nya kontaktledningsbryggor inklusive stolpar
4 nya tågvärmetrafos

PROJEKTFAKTA

Projekt: Pendeltågsstation Södertälje Centrum
Beställare: Trafikverket
Projekttid: våren år 2018 till hösten år 2018.
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: Ombyggnation av spår, växlar och plattformar inklusive plattformstak. Byggnation av fyra nya stoppbockar, ny kontaktlednings- och signalanläggning, installation av två nya teknikhus för el- och teleanläggning.
Status: Färdigt
Kontaktperson: Jim Nilsson
Kontraktssumma: 80 miljoner kronor