Ombyggnation av Herrljunga stationsområde

NRC Group fick i uppdrag av Svensk Järnvägsteknik att utföra markarbetena i samband med ombyggnationen av Herrljunga stationsområde. Byggstarten skedde i februari 2017 och hela ombyggnationen planerades vara färdig i november samma år. Projektet var en del i arbetet att öka Västra stambanans kapacitet.

Arbetet inleddes med rivning av befintlig perrong samt VA- och kanalisationsarbeten. Därefter byggdes en ny plattform norr om huvudspåren mellan dåvarande spår sex och åtta. Till den nya plattformen byggdes även ett hisstorn med trappa från parkeringen. Spår sju revs och spår åtta rustades upp och gjordes till ett ”säckspår” för ankommande och vändande tåg från Älvsborgs- och Kinnekullebanan.

Mycket av arbetet utfördes i trafikerade spår. Den första stora avstigningen var i vecka 10 och de första växelflyttarna skedde under påsken.

Ombyggnationen av stationsområdet syftade till att möjliggöra att regiontåg från Uddevalla/Mariestad ska kunna vända i Herrljunga, utan att påverka tågtrafiken på Västra stambanan.

Herrljunga i siffror

2 kilometer kabelränna
4500 m3 schakt
20 stycken kontaktledningsfundament
250 meter plattform

PROJEKTFAKTA

Projekt: Ombyggnation Herrljunga stationsområde
Beställare: Svensk Järnvägsteknik
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Ca 10 månader
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Daniel Kihlqvist