Mötesstationer Malmö-Ystad

NRC Group har byggt två mötesstationer på Ystadbanan, bandel B961 Lockarp-Ystad. En i Skabersjö (Saö), mellan Oxie och Svedala och en i Vilhelmsborg (Vlb) strax öster om Svarte. Projektet var en del i att öka kapaciteten på Ystadbanan och så vis förbättra möjligheterna till tågpendling.

De båda mötesspåren är cirka 780 meter långa. I entreprenaden ingick schakt- och fyllarbeten för ny bankropp, anläggning av nya servicevägar på närliggande åkermark, samt kanalisationsarbeten längst med järnvägen.

Malmö-Ystad i siffror

3700 meter kabelränna
8000 m3 schakt
84 stycken kontaktledningsfundament
2 kilometer ny serviceväg för underhållsfordon

PROJEKTFAKTA

Projekt: Mötesstationer Malmö-Ystad
Beställare: Strukton Rail
Slutkund: Trafikverket
Projekttid: Februari – november 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Kontaktperson: Dennis Brink