Mötesstation Jakobshyttan

NRC Group fick förtroendet av Svensk Järnvägsteknik att utföra markarbeten till Mötesstation Jakobshyttan.

Projektet var en nysträckning av ca 3 km dubbelspårig järnväg och innebar ca 200 000 m³ jordschakt, 80 000 m³ bergschakt, kanalisation med mera.


Platschef

Joakim Bryntesson