Mötesstation i Skruv

Kust- till kustbanan, delen mellan Alvesta och Kalmar, har tidigare varit enkelspårig och på väg att nå taket för sin kapacitet. För att minska riskerna för trafikstörningar och förbättra kapaciteten på banan byggde vi en ny mötesstation i Skruv, på uppdrag av Trafikverket.

Sedan Öresundstågstrafiken började trafikera kust- till kustbanan har tågresandet ökat mycket kraftigt. Det har medfört att banans trafikutnyttjande låg nära kapacitetstaket och den var därför extra känslig för störningar. Genom den nya mötesstationen i Skruv förbättras bland annat kapaciteten mellan Lessebo och Emmaboda och det i sin tur medför bättre pendlingsmöjligheter.

Det nya mötesspåret har anlagts norr om det tidigare enkelspåret genom Skruv. Kajvägen har fått en ny utformning. I projektet ingick även en ny bro med planskild gång- och cykelpassage under järnvägen, för att förbättra trafiksäkerheten.

Arbetet inleddes i oktober 2017 avslutades under våren 2019.

Projekt i siffror:

1600 meter kabelränna
983 spårmeter
14 600 kubikmeter schakt
2 stycken växlar
En gång- och cykeltunnel samt täta tråg

PROJEKTFAKTA

Projekt: Mötesstation i Skruv
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Oktober 2017 – maj 2019
Entreprenadform: Utförande
Omfattning: MBEST+KTL
Status: Avslutat
Platschef: Dennis Brink
Kontraktssumma: 58 miljoner kronor