Frövi – Ludvika Etapp 3

NRC Group har rustat upp järnvägen mellan Lindesberg och Storå på uppdrag av Trafikverket. Projektet var den tredje etappen i den stora upprustningen av järnvägen mellan Frövi och Ludvika. Under år 2016 genomfördes etapp två, Vedevåg – Lindesberg, och den tredje etappen var en option kopplat till genomförandet av etapp två.

Arbetet inleddes i november år 2016 och under våren 2017 genomfördes två mindre tågavstängningar, för att vi skulle kunna göra omfattande markarbeten i form av utskiftningar och trumbyten. Under sommaren 2017 gjordes ett längre tågstopp då vi, förutom likvärdiga markarbeten, genomförde stora kontaktlednings- och spårarbeten.

Projekt i siffror

39 000 kubikmeter bankettbreddning
3 000 meter kabelränna
30 000 kubikmeter schakt
5 000 meter dränering
45 000 kubikmeter isolering
14 kilometer ballastrening
14 kilometer ny kontaktledning med nya stolpar

PROJEKTFAKTA

Projekt: Upprustning järnväg Frövi – Ludvika Etapp 3, Lindesberg – Storå
Beställare: Trafikverket
Projekttid: November 2016 – december 2017
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Pågående
Platschef: Yngve Persson
Kontraktssumma: 180 miljoner