Dubbelspår Pölsebo – Skandiahamnen i Göteborg

NRC Group fick i uppdrag av Trafikverket att bygga den andra etappen av Hamnbanan, Pölsebo och Skandiahamnen i Göteborg. Hamnbanan, järnvägslänken mellan Göteborgs Hamn och övriga Sverige, var tidigare enkelspårig och för att klara det ökade kapacitetsbehovet behövde banan byggas ut till dubbelspår.

Projekt i siffror:

25 000 kubikmeter jordschakt
26 000 kubikmeter bergschakt
65 stycken kontaktledningsfundament
2900 meter kabelränna
2 mindre broar inklusive 1 påkörningsskydd
Omläggning VA – Borrningar/tryckningar

PROJEKTFAKTA

Projekt: Dubbelspårsutbyggnad etapp Pölsebo-Skandihamnen, Göteborgs hamnbana
Beställare: Trafikverket
Projekttid: April 2017 – augusti 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Uppstart och planering
Kontaktperson/platschef: Fredrik Johansson / David Pettersson
Kontraktssumma: Ca 90 Mkr