Barkåkra nya Pågatågsstation

Från en åker vid ett dubbelspår till en färdig station med tillfartsvägar, parkering och en helt ny gång- och cykelbro över spårområdet. Mycket har hänt på bara sju månader. Barkåkras nya Pågatågsstation har invigts och är nu i fullt bruk, inklusive med trafik längs den nya tågsträckningen genom Hallandsåsen.

NRC Group påbörjade arbetet med den nya stationen med trädfällning och markberedning i april år 2015. Arbetet fortsatte sedan under våren, sommaren och in på hösten med byggande av plattformar samt markarbeten för de nya vägarna, cykelvägen och parkeringsplatsen. Söndagen den 25 oktober 2015 lyftes den nya gång- och cykelbron på plats, och därefter följde byggnation av trapphus, hisschakt och rampbro från brofäste till väg. Projektet färdigställdes under november med asfaltering och stenläggning.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Barkåkra Pågatågsstation
Beställare: Trafikverket
Projekttid: April – december 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad med konstruktionsansvar för bro
Omfattning: Väg, mark, parkering, plattform, bro, hisschakt, trapphus.
Status: Avslutad
Kontaktperson/platschef: Yngve Persson