Vändspår i Alingsås

Trafikverket har gett NRC Groups helägda dotterbolag Svensk Järnvägsteknik uppdraget att bygga ut vändspåret på Alingsås bangård. När utbyggnaden är klar ska trafikstörningarna på Västra stambanan minska och kapaciteten öka under högtrafik.

Projektet innehåller mark-, bana, el-, signal-, och telearbeten (MBEST). Utbyggnaden av spåren kommer även att innebära ombyggnation av järnvägsbron över Lillån och en ny gång- och cykelport under järnvägen. Utöver det ska en ny perrong byggas utmed nya spår 4 och totalt ska cirka 2900 meter bullerskyddsskärm sättas upp.

Arbetet inleddes i juni 2017 och det första tågstoppet är planerat redan till vecka 35. Hela projektet ska vara färdigt i slutet av november år 2018.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Vändspår för pendeltåg i Alingsås
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Augusti 2017 – november 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: Mark-, ban-, el-, signal- och telearbete (MBEST) kanalisationsarbete, teknikhus och bullerplank.
Status: Pågående
Platschef: Viktor Ehlorsson
Kontraktssumma: 171 miljoner kronor