Södertälje Centrum

I Södertälje bygger vi om pendeltågsstationen på uppdrag av Trafikverket. Den nya stationen ska bli en modern, tillgänglig och driftsäker anläggning, anpassad till dagens och morgondagens resenärer.

Arbetet inleddes vecka 18 och då var arbetslag från alla teknikslag på plats samtidigt och rev den gamla anläggningen. Därefter gjordes förberedande mark- och signalarbeten. Projektet är just nu inne i ett intensivt skede. Från vecka 22 är alla teknikgrenar på plats igen samtidigt och jobbar på större delen av sommaren. För oss är projektet unikt i den bemärkelsen att vi har möjlighet att ha bangården totalt avstängd i hela 16 veckor.

”Vi har ett jättebra samarbete med Trafikverket i det här projektet. Det är ett omfattande och krävande projekt, men tack vare att det är totalavstängt slipper vi provisoriska lösningar och hinner göra momenten i rätt ordning. Det skapar bra och säker arbetsmiljö, större tålighet för eventuella förändringar och det är mer kostnadseffektivt.”säger Jim Nilsson platschef.

I projektet ingår att anpassa spår och plattformar för flexiblare trafikering och längre tåg. Vi bygger fyra nya spår i nya lägen, lägger in två nya växlar och två nya växelkryss. De gamla plattformarna ersätts med två nya, längre och bredare plattformar med tak.

De nya spårlägena kräver en breddning av bangården. För att få plats har vi grävt bort den befintliga stödmuren på längs den västra sidan av stationen? Men istället för att sponta för att säkra upp jordslänten använder vi en, för oss, ny teknik som heter jordspikning. Vid jordspikning borras stag ner i marken samtidigt som de injekteras med cement och därefter kläs jordslänten in med sprutbetong. I det här fallet kröns den nya betongslänten med en spaljé för klättrande växter.

Söndagen den 19 augusti år 2018 klockan 23.30 ska den nya anläggningen vara redo att tas i bruk.

Södertälje i siffror:

2 200 m kabelränna
1 200 spårmeter
13 500 kubikmeter schakt
2 nya växlar
2 nya växelkryss
4 nya stoppbockar ingjutna i betong
2 nya plattformar inklusive tak
2 nya teknikhus
10 nya kontaktledningsbryggor inklusive stolpar
4 nya tågvärmetrafos

PROJEKTFAKTA

Projekt: Pendeltågsstation Södertälje Centrum
Beställare: Trafikverket
Projekttid: våren år 2018 till hösten år 2018.
Entreprenadform: utförandeentreprenad
Omfattning: Ombyggnation av spår, växlar och plattformar inklusive plattformstak. Byggnation av fyra nya stoppbockar, ny kontaktlednings- och signalanläggning, installation av två nya teknikhus för el- och teleanläggning.
Status: pågående
Kontaktperson: Jim Nilsson
Kontraktssumma: 80 miljoner kronor


Kontaktperson

Jim Nilsson