Plattformsförlängning Åmål

I Åmål bygger NRC Group om plattformen mellan spår 1 och 2 på uppdrag av Trafikverket, då den nuvarande plattformen är för låg och behöver anpassas för att förbättra tillgängligheten. Hela den gamla plattformen ska rivas och ersätts med en ny, och utöver det ska även spår 1 byggas om. dessutom ska vi ska utföra en del kompletterande arbeten runt stationshuset.

Uppdraget innefattar hela kedjan: mark, bana, el, signal och tele. Första steget är att riva och ersätta kontaktledningsbryggor, för att därefter påbörja vi markarbetet. Plattformsövergången flyttas till södra delen av den nya plattformen och signalställverk 59 kompletteras med vägskydd i plattformsövergången. Omkringliggande ytor i höjd med den nya plattformsövergången kompletteras med bland annat ledstråk, belysning och ny cykelparkering för en välkomnande ankomstzon. Inom ramen för arbetet ska vi även sätta upp suicidstaket runtom stora delar av driftplatsen för att förhindra att obehöriga kan beträda spårområdet. Arbetet i projektet inleddes vecka 12 2018 och ska vara färdigt i september.

Projektet i siffror:

200 meter plattform mellan spår
300 meter spårbyggnation
Två bryggbyten kontaktledning
En provisorisk träplattform under byggtiden

PROJEKTFAKTA

Projekt: Plattformshöjning Åmål
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Färdigt september 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: Byggande av plattform, samt MBEST-arbeten.
Status: Pågående
Kontaktperson: Stefan Hult, Daniel Nilsson