Mittbanan, Ådalsbanan och delar av Norra Stambanan

På uppdrag av Trafikverket har vi förtroendet att bedriva drift- och underhåll på Mittbanan och Ådalsbanan. Vi startade upp entreprenaderna den 1 juni 2011 och ordinarie avtalstid löpte till och med utgången av maj månad 2016.

Trafikverket har först löst ut den första av två ettåriga optioner som därmed förlängde avtalstiden till utgången av maj månad 2017. Därefter har Trafikverket mycket glädjande även utlöst det andra optionsåret som sträcker sig till 31 maj 2018.

Mittbanan består av sträckan Sundsvall-Storlien, Norra Stambanan löper mellan Bräcke-Långsele och Ådalsbanan mellan Långsele-Sundsvall. Hela anläggningen består av totalt ca 90 mil järnväg. Vi sysselsätter i dagsläget ca 75 personer etablerade på 5 orter i projektet; Duved, Östersund, Ånge, Sundsvall och Långsele.

Frågor om etableringen kan ställas till platschef Leif Oskarsson, leif.oskarsson@nrcgroup.se.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Mittbanan, Ådalsbanan och delar av Norra Stambanan
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Juni 2011 – maj 2017 + ett optionsår (som nu är utlöst)
Omfattning: Drift och underhåll
Järnvägssträcka: Bräcke-Långsele-Sundsvall-Storlien
Etableringar: Duved, Östersund, Ånge, Långsele och Sundsvall

Status: Pågående
Platschef: Leif Oskarsson
Kontraktsumma: ca 800 MSEK

Mittbanan, Ådalsbanan, Norra stambanan – Storlien stora helvetet
Mittbanan, Ådalsbanan, Norra stambanan – Bensjöbacken
Mittbanan, Ådalsbanan, Norra stambanan – Ånge