Hallsberg bangårdar och 511 Hallsberg–Laxå

NRC Group Sverige är sedan 1 september 2019 ansvariga för underhållet av Hallsberg rangerbangård, Hallsberg personbangård samt 511 Hallsberg–Laxå. Kontraktet sträcker sig över fem år med möjlighet till förlängning på ytterligare två år.

Hallsbergs rangerbangård är en av Nordeuropas största godsterminaler och en strategiskt viktig knutpunkt. Hallsberg är navet för all spårbunden godstrafik i Sverige och är en del av Västra stambanan. I kontraktet ingår både felavhjälpning och förebyggande underhåll

Frågor om etableringen kan ställas till platschef Magnus Nordström, magnus.nordstrom@nrcgroup.se.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Hallsberg bangårdar och 511 Hallsberg–Laxå
Beställare: Trafikverket
Projekttid: September 2019 – augusti 2024 + två optionsår
Omfattning: Förebyggande och avhjälpande underhåll.
Järnvägssträcka: 417 Hallsberg rangerbangård, 419 Hallsberg personbangård och 511 Hallsberg–Laxå
Etableringar: Hallsberg

Status: Pågående
Platschef: Magnus Nordström
Kontraktsumma: 357 MSEK