Göteborg C och Almedal Västlänken

Utförande av förberedande arbeten på västlänken, där vi gör BEST-arbete inom Skansenområdet (del av Göteborg C) och Almedal söder om Göteborg C på Västkustbanan inom bandel 601, på uppdrag av Trafikverket.

Gbg C
I samband med att Västlänken och Olskrokens planskildhet byggs kommer dagens väg för posttågen till och från postterminalen på Gullbergsvass att upphöra. I höjd med planerat tunneltråg för Västlänken öster om Gullberget klipps spår 97, kallat ”smygvägen”, där posttågen går idag. Det är inte möjligt att återställa detta spår av spårgeometriska skäl. En ny lösning har tagits fram där posttågen når postterminalen genom att vända inne på Göteborg säckstation och anlända terminalen från motsatt sida (sydväst) jämfört med idag (nordost).

Almedal
I samband med att Västlänken och Olskrokens planskildhet byggs kommer tunnelmynning och tråg för Västlänkens spår att vara placerad mellan Västkustbanans spår 85 och 86 i Almedal.
För att skapa ett arbetsområde för anläggandet av tunnelmynning och tråg skall befintlig järnvägsanläggning i Almedal flyttas till ett västligare läge i befintlig gata, Almedalsvägen, genom Almedal.

Arbetet inleddes i juli 2019 kommer att avslutas under hösten 2021.

Projekt i siffror:

Ca 2 500 meter spår
2 nya växlar samt flytt av 4 st växlar
885 meter kabelränna
500 m av- och pålockning i befintlig kabelränna
5 326 m3 fyllning med skumglas för väg, plan samt järnväg
218 st Slipers

PROJEKTFAKTA

Projekt: FA28, BEST-Entreprenad Göteborg C och Almedal Västlänken
Beställare: Trafikverket
Projekttid: 2019-07-02 tom 2021-11-21
Kontraktsarbetenas två huvuddelar ska vara färdigställda och tillgängliga för slutbesiktning senast i Almedal 2020-08-30 och på Göteborg C (Skansenområdet) 2021-11-21
Entreprenadform: En utförandeentreprenad som är uppdelad i två huvuddelar, Göteborg C (Skansenområdet) och Almedal
Omfattning: Objektet avser utförande av BEST-arbete inom Skansenområdet (del av Göteborg C) och Almedal söder om Göteborg C på Västkustbanan inom bandel 601.

Sträckning:  Göteborg C (Skansenområdet)
I samband med att ny tunnel för Västlänken byggs kommer hela eller delar av befintliga spår 61, 62, 64 och 65 samt 97 att flyttas och rivas för att efter byggnation av tunnel återbyggas till ett nytt slutläge.

Almedal
Byggnation av ett nytt temporärt dubbelspår väster om nuvarande driftplatsdel Almedal längs delar av Almedalsvägen. Efter ibruktagning av nytt dubbelspår så skall befintlig driftplatsdel Almedal rivas.

Längd: Gbg C 200 m spår, Almedal 2 300 m spår

Etableringar: Gbg C, Almedal

Status: Pågående

Platschef: Roger Ericsson samt stf. Platschef Marcus Eriksson