Välsvikens nya industriområde

NRC Group har på uppdrag av Karlstads kommun gjort markarbeten för utbyggnaden av industriområdet på Välsviken. I projektet ingick anläggning av ny väg, en ny pumpstation, VA-ledningar samt utfört förberedande schaktningsarbeten på en yta om 40,000 m2

Projektet i siffror

Cirka 1 000 m VA-ledningar
170 000 m3 schakt
Cirka 500 meter ny lokalgata samt gång-cykelväg

PROJEKTFAKTA

Projekt: Välsvikens industriområde 2
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: Januari – september 2015
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat. Toppbeläggning kvarstår
Kontaktperson: Hanna Nyström