Översvämningsskydd Karlstad

NRC Group fick i uppdrag av Landstinget i Värmland att bygga översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. Bland annat byggdes en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/ Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén. Nu när skyddet är färdigt klarar sjukhuset av flöden långt över Klarälvens normala vattennivå.

Arbetet inleddes i november 2016 och färdigställdes under 2018.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Översvämningsskydd CSK Karlstad
Beställare: Landstinget i Värmland
Projekttid: hösten 2016 – 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Martin Söder