Översvämningsskydd Karlstad

NRC Group har fått i uppdrag av Landstinget i Värmland att bygga översvämningsskydd vid Centralsjukhuset i Karlstad. Bland annat ska en upphöjd gång- och cykelväg från korsningen Älvgatan/ Rosenborgsgatan till grönområdet norr om villabostäderna längs Rosenborgsallén byggas. När skyddet är färdigt kommer sjukhuset att klara av flöden långt över Klarälvens normala vattennivå.

Arbetet inleddes i november 2016 och ska vara klart under 2018.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Översvämningsskydd CSK Karlstad
Beställare: Landstinget i Värmland
Projekttid: hösten 2016 – 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Hanna Nyström