Norra Stockefallet Etapp 2

NRC Group fick i uppdrag av Karlstads kommun att gå vidare och bygga den andra etappen på Norra Stockfallet,  i anslutning till arbetsplatsen på Stormyrsgatan.

Projektet innefattade en genomfartsgata, lokalgator, gång- och cykelvägar, gångstigar, VA-ledningar och fem stycken nya busshållplatser. Vi monterade även belysning, fördröjningsmagasin för dagvatten samt schakt- och fyllnadsarbeten för kablar.

Det nya området och dess vägar knyter ihop Stockfallet med Edsgatan.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Etapp två Stormyrsgatan
Beställare: Karlstads Kommun
Projekttid: Juni 2017 – juni 2018
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Status: Avslutat
Kontaktperson/platschef: Hanna Nyström/Mikael Schiller