Väg 160 Säckebäck Varekil

I februari 2018 inledde vi arbetet med den nya delen av väg 160 mellan Säckebäck och Varekil på Orust. Den nuvarande vägen är smal och krokig och har bergiga sidoområden som försämrar sikten. Våren 2020 ska den nya vägsträckningen stå klar, med en ny maxhastighet på 80 km/h.

Som så ofta i det här området är marken inom arbetsområdet ömsom berg och ömsom lera. Sett utifrån projektets mål är det både en utmaning och en stor fördel. Utmaningen är att vi behöver stabilisera den leriga marken först innan vi kan anlägga vägen, vilket vi gör med kalkcementpelare (KC-pelare). Parallellt med att vi gör det genomför vi sprängningsarbeten i de bergiga avsnitten. Bergmassorna kommer sedan att användas för att bygga den nya vägen, vilket är en stor fördel. Projektet är självförsörjande på både jord- och bergmassor, vilket minskar antalet transporter till och från arbetsområdet och därmed minimerar störningar för övrig trafik.

Omfattande miljökrav

Arbetsområdet ligger i direkt anslutning till ett Natura 2000 område med grunda havsvikar och Stigfjordens naturreservat. Det ställer stora krav på dagvattenhantering inom arbetsområdet. För att säkerställa att vägbygget inte försämrar vattenmiljön kommer vattenprovtagning göras varje dag. Dagens väg ligger lågt i förhållande till havsnivån, och den nya vägen byggs cirka 1,5 meter högre för att den inte ska behöva stängas av på grund av översvämning vid höga havsnivåer.

Väg 160 i siffror:

344 000 meter kalkcementpelare
140 000 kubikmeter bergschakt
3 kilometer 1+1 väg
4 kilometer gång- och cykelväg
60 000 kubikmeter bankfyll

PROJEKTFAKTA

Projekt: Väg 160 Säckebäck och Varekil
Beställare: Trafikverket
Projekttid: Februari 2018 – april 2020
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Omfattning: Tre kilometer ny väg, ny gång- och cykelväg inklusive två passager under nybyggd väg, en träbro över Varekilsån.
Status: Pågående
Platschef: Daniel Kihlqvist
Kontraktssumma: 117 miljoner kronor

Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil
Väg 160 Säckebäck Varekil
Väg 160 Säckebäck Varekil
Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil
Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil
Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil
Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil
Arbete på väg 160 Säckebäck Varekil