Översvämningsskydd för Arvika stad

NRC Group bygger sedan 2016 ett översvämningsskydd åt Arvika kommun, mellan Kyrkviken och Glafsfjorden. Översvämningsskyddet byggs i form av en damm med tillhörande pumpanläggning.

Efter en kraftig översvämning 2000 såg Arvika kommun behovet av ett översvämningsskydd. Under våren 2016 inleddes projektet och till våren 2020 ska det vara klart.

Dammen byggs huvudsakligen i betong och har två öppningar för båttrafik, som är stängbara vid höga vattenflöden. För höga vattennivåer i Kyrkviken riskerar översvämning i stadens huvudreningsverk. Översvämningsskyddet innebär att vattennivån i Kyrkviken kan regleras och därmed säkras avloppsreningsverket funktion.

Läs mer om dammen här.

PROJEKTFAKTA

Projekt: Översvämningsskydd för Arvika stad
Beställare: Arvika Kommun
Projekttid: Augusti 2016 – våren 2020
Entreprenadform: Utförandeentreprenad
Platschef: Lars Andersson

Arvika översvämningsskydd
Arvika översvämningsskydd
Arvika översvämningsskydd
Arvika översvämningsskydd
Arvika översvämningsskydd
Arvika översvämningsskydd